نویسنده = قاسم عزیزی
تعداد مقالات: 18
2. تغییرات زمانی- مکانی پوشش برف دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

دوره 49، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 381-393

قاسم عزیزی؛ مجتبی رحیمی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق


3. تحلیل روند شاخص‌های حدی بارش روزانه در ایران

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-37

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ فیروز رنجبر


4. ارزیابی و مقایسة داده‌های بازکاوی‌شدة بارش جهت استفاده در ایران

دوره 48، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-49

قاسم عزیزی؛ طاهر صفرراد؛ حسین محمدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار


5. پیشنهاد معیاری ساده برای برآورد بارش سنگین در مناطق مختلف ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 347-365

فرزانه برزو؛ قاسم عزیزی


6. شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در شکل‌گیری ناهنجاری‌های دمایی ایران و اروپا

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 91-104

قاسم عزیزی؛ مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی


7. کاربرد اصول دانش طراحی اقلیمی در طراحی فضاهای شهری با تأکید بر آسایش حرارت– تحقق طراحی و نتایج از پروژة سهیل

دوره 47، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-159

علی اکبر شمسی پور؛ داریوش یاراحمدی‌؛ فرزاد سلمانیان


8. ارتباط بین تیپ الگوهای گردشی تراز دریا، با بارش‌های فراگیر در ایران

دوره 46، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 297-310

قاسم عزیزی؛ تیمور علیزاده


9. مطالعۀ الگوی دمای سطوح فیزیکی در شرایط جوی متفاوت

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-76

علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی؛ مصطفی کریمی احمدآباد؛ معصومه مقبل


10. تعیین قلمروهای مورفوکلیماتیک هولوسن در بلندی‌های غرب استان کردستان

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-14

مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ قاسم عزیزی؛ کاوه باخویشی


11. تحلیل پالینولوژیکی رسوبات دریاچه‎ی نئور به‎منظور بازسازی فازهای رطوبتی دیرینه دریاچه‎ی نئوردر اواخر پلئیستوسن و اوایل هولوسن

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-20

قاسم عزیزی؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ حسین هاشمی؛ مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ علی عباسی جغناب


16. نقش بلاکینگ در رخداد سرماهای فرین ایران

دوره 43، شماره 77، زمستان 1390، صفحه 39-55

قاسم عزیزی؛ مائیده خلیلی


17. تغییرپذیری زمانی و مکانی بیشین? بارش ماهانه در بخش‌های جنوبی دریای خزر

دوره 43، 75(بهار1390)، تابستان 1390

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرحناز تقوی؛ یدالله یوسفی


18. الگوهای روزانه گردش جوی زمستانه تراز 500 هکتوپاسکال بر روی ایران و خاورمیانه

دوره 42، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 17-34

طیب رضیی؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق