موضوعات = اقلیم شناسی
تغییرات نواحی اقلیمی ایران از نیمه قرن بیستم تاکنون (2022-1961)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22059/jphgr.2024.371399.1007805

رضا دوستان


واکاوی روند تغییرات شدت چرخندهای توأمان مدیترانه-دریای سرخ

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 27-44

10.22059/jphgr.2024.363162.1007785

حسین عساکره؛ رویا پورکریم؛ عبدالله فرجی؛ محمود خسروی


تعیین بهترین تابع توزیع احتمال برای برآورد بارش فصل رشد برنج در مناطق عمده برنجکاری کشور

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 51-69

10.22059/jphgr.2023.355068.1007748

زهره جوانشیری؛ حدیث صادقی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مازیار غلامی


تحلیل روند دید افقی درجنوب غرب ایران بین سال های 2020-1998

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 1-18

10.22059/jphgr.2022.339960.1007685

بهروز ساری صراف؛ غلام حسن محمدی؛ محمد یزدانی


پیش‌نگری چشم‌انداز آتی دما و بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه مبتنی بر مدل‌های CMIP6

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 95-112

10.22059/jphgr.2023.352727.1007737

فیروز عبدالعلی زاده؛ علی محمد خورشید دوست؛ سعید جهانبخش اصل


اثر تغییر اقلیم بر بارش برف و پیش بینی آن در شهرستان همدان

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 113-129

10.22059/jphgr.2023.358026.1007765

زهره مریانجی؛ میثم طولابی نژاد؛ زینب دولتشاهی


تحلیل روندِ زمانی و مکانی الگوهای گردشی جو و اثرات آن بر بارش‌های ایران در دو دهۀ اخیر

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 513-532

10.22059/jphgr.2023.353619.1007739

زهرا ماه آورپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدعلی نصراصفهانی


تحلیل آماری مؤلفه‌ی مداری باد در رخ داد گرمایش ناگهانی پوشن سپهری

دوره 54، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 533-548

10.22059/jphgr.2023.349716.1007726

ثریا دریکوند؛ بهروز نصیری؛ هوشنگ قائمی؛ مصطفی کرمپور؛ محمد مرادی


مکان‌یابی پهنه‌های استقرار نیروگاه بادی مبتنی بر ارزیابی فضایی عوامل محیطی مطالعه موردی: استان مازندران

دوره 54، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 203-225

10.22059/jphgr.2022.338793.1007678

ریحانه بایرام‌وند؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ خه‌بات درفشی


پژوهشی بر ابرهای خزری

دوره 54، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 227-242

10.22059/jphgr.2022.339128.1007680

شهناز راشدی؛ سعید جهانبخش اصل؛ علی محمد خورشید دوست؛ غلام حسن محمدی


هم‏ زمانی تغییرات مکانی واچرخند عربستان در تراز 850 hPa با بارش‏ های اکتبر تا مارس در ایران

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 509-529

10.22059/jphgr.2022.330917.1007647

مصطفی کریمی؛ فهیمه نوروزی؛ مهناز جعفری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور


تحلیل فضایی روند تابش موج‏ بلند خروجی زمین در ایران

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 573-595

10.22059/jphgr.2021.330036.1007643

بهروز ساری صراف؛ هاشم رستم زاده؛ محمد دارند؛ امید اسکندری


تحلیل اقلیمی و بررسی طوفان ‏های گرد و غبار در خراسان رضوی

دوره 53، شماره 3، آبان 1400، صفحه 305-318

10.22059/jphgr.2021.301969.1007515

محسن عراقی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان