دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 545-760 

مقاله علمی پژوهشی

1. نقش تغییرات رطوبت انتقال‏ یافته در رخداد خشک ‏سالی و ترسالی ایران

صفحه 545-562

مصطفی کریمی احمدآباد؛ مهناز جعفری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سعید بازگیر


6. اندازه ‏گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق 22گانه شهر تهران

صفحه 633-649

فاطمه ارسلانی؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری؛ شیرین محمدخان


7. مدل‏ سازی و تحلیل فضایی عمق برف در پهنه شمالی ایران

صفحه 651-671

بهروز ساری صراف؛ حبیبه نقی زاده؛ علی اکبر رسولی؛ سعید جهانبخش؛ ایمان بابائیان


9. بررسی روند وارونگی‏ های دمایی کلان‏ شهرهای ایران (تهران، مشهد، و تبریز)

صفحه 693-713

نسرین حسین آبادی؛ تقی طاوسی؛ عباس مفیدی؛ محمود خسروی